whatsapp-ima...
2_1
3_1
4_2

WhatsApp_Ima...

האקתון לצמצום אבדן ובזבוז מזון בישראל
 
מרכז מן לביטחון מזון באוניברסיטת תל אביב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המעבדה לצמצום בזבוז מזון בישראל בהובלת  The Natural Step ישראל, בשיתוף פעולה עם סטרטאו, מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב.
משיקים האקתון  לצמצום אבדן ובזבוז מזון בישראל עבור סטארטאפים,
יזמים ואנשים יצירתיים החושבים שיש ביכולתם לייצר שינוי מהותי בסקטור המזון.

 

חושב שאתה יכול ליצור שינוי באחד האתגרים המרכזיים בשרשרת ייצור וצריכת המזון?
Powered by ActiveTrail